Ny lederduo i Kalottspel

Kalottspel hadde årsmøte 16.11.2016. Her vart Oddvar Villy Eriksen valgt inn som ny styreleder. Monica Karlstad har vært styreleder siden forrige årsmøte, men valgte å ikke stille til gjenvalg. Monica har gjort en strålende jobb, og tilført Kalottspel mye bra i løpet av sin tid ved roret. Vi takker henne så mye for innsatsen!

Oddvar Eriksen er bosatt på Silsand, og jobber til daglig som advokat. Han er mangeårig venn av Kalottspel, og ivrig i både musikk og dans, blant annet som instruktør og danser i Gisund Leikarring. Kalottspel ønsker Oddvar velkommen som styreleder, og gleder oss til året som kommer.

Styret består i tillegg av styremedlemmar Sigrunn Haugli, Erik Myre, Helene Rostadmo og Inge Martin Helgesen. Varamedlemmer er Kirsten Sørgård og Mari Tollefsen.

Ny daglig leder 

Første arbeidsoppgave for det nye styret ble å ansette ny daglig leder. Nåværende daglig leder Nina Fjeldet, går fra midten av januar ut i ett års permisjon, og vikariat til stillinga vart lyst ut i november. Det var 2 søkere , og Inge Martin Helgesen ble tilbudt jobben. Inge Martin har vært medlem i styret i Kalottspel i mange år, og har et stort antall timer som frivillig, artist og ”festivalpotet” bak seg. Han er et kjent fjes for mange av kalottspelpublikummet, og Kalottspel er glade for at han søkte og takka ja til vikariatet.